header.jpg
Тази година отбелязваме 10 години България в Европейския съюз. Специално по този повод е разработен доклад от Центъра за либерални стратегии по поръчка на Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България. Според Доклада, десетте години членство е най-успешният период в българската история. В него е отразено как европейската интеграция се отразява на развитието на България в сфери като политиката, икономиката, неправителствения сектор, медиите, образованието, културата, както и ефектите от външната политика на ЕС. Този анализ е изготвен на база сравнение на държави със сходни на България характеристики, които в момента не са член на ЕС. 
Докладът има и друга роля - отваря дискусии сред българското общество за важността на членството. Дкладът показва безспорните постижения на България, но и напомня, че всичко зависи от гражданите и тяхната активност, за да оказват влияние на институциите по отношение на важните структурни промени. Не на последното място напомня за общите ценности, които са сърцевината на европейския проект - свобода, солидарност, зачитане на човешките права. На база на тези ценности се гради успяващо общество. 
През тази знаметална година се предвиждат множество инициативи от всички европейски информационни мрежи, за отбелязване на годишнината. 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246624