header.jpg
Проведоха се открити уроци в средни училища от Видинска област на тема „Европейският съюз и нашето бъдеще“
Информационен Център „Европа Директно - Видин“ инициира провеждането на открити уроци в средни училища от област Видин. Целта на дейността бе да се повишат познанията на младите хора за това как функционира Европейския съюз и неговата роля за региона, в който живеят, както и да разберат ползите и положителните неща от членството на България в ЕС. На учениците бе представена презентация на ЕС и неговите институции; общите насоки и политики; какво прави ЕС за младите хора; какво прави ЕС и какво може да направи за нашия регион; как можем да се реализираме с помощта на ЕС. Основен акцент ще се постави върху новите приоритети на Европейската комисия, най-вече зеленият пакт и се проведоха дискусии със средношколците относно бъдещето на Европа така, както го виждат самите те. 
Дейността се проведе под формата на урок в „часа на класа”, като до момента са обхванати над 120 ученика от следните училища: ГПЧЕ «Йордан Радичков», ПГ «Проф д-р Асен Златаров», СУ «П. Р. Славейков», СУ «Цар Симеон Велики» и СУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр Брегово. Инициативата «открити уроци» е с тенденция да продължи и екипът на Европа Директно – Видин остава на разположение на училищата, които заяват желание да се включат.  
 
Обучение по комуникационни умения и публична реч
Предстои обучение по комуникационни умения и говерене пред публика за записалите се участници в Състезание по най-добра реч на тема: "Бъдещето на Европа". Въвеждащото обучение ще се проведе на 19 февруари 2020 г. между 15:00 -18:00 ч. и на 20 февруари 2020 г. между 15:00 – 18:00 ч.  в офиса на център «Европа Директно Видин» на ул. «Христо Ботев» № 93, в сградата на Регионален бизнес инкубатор – Видин. Обучението ще води експерт по комуникационни и ораторски умения, то ще бъде напълно безплатно за участниците. Очаква се да усвоят много знания както за Европейския съюз, така и за това как да говорят свободно пред широка аудитория. Най-добрите ще се включат във финала на състезанието и ще имат възмоожност да спечелят много награди.
Открити уроци на тема "Бъдещето на Европейския съюз" 
Информационен Център „Европа Директно - Видин“ инициира провеждането на открити уроци, които да се проведат в училище или в Информациония център Европа Директно - Видин. Целта е да повишим познанията на младите хора за това как функционира Европейския съюз и неговата роля за региона, в който живеят, както и да стимулираме позитивното им отношение към ЕС.
Планираното съдържание на всеки от уроците ще включва: презентация на ЕС и неговите институции; общите насоки на ЕС; какво прави ЕС за младите хора; какво прави ЕС и какво може да направи за нашия регион; как можем да се реализираме с помощта на ЕС. Основен акцент ще се постави върху новите приоритети на ЕК и ще се инициира дискусия относно бъдещето на Европа така, както го виждат младите хора. Дейността ще се проведе под формата на урок в „часа на класа” или друг подходящ час, както и при желание от страна на училището възможност учениците да гостуват в офиса на Европа Директно - Видин. 

Второ трансгранично събитие за ползите от политиката на сближаване се проведе в Крайова
Информационен център Европа Директно – Видин заедно с Европа Директно – Южна Олтения, Румъния и подкрепата на ГД "Регионална и селищна политика" (DG REGIO) към Европейската комисия организираха трансграничен семинар на тема: „Политиката на сближаване – повече от 30 години ползи за гражданите“. Събитието се състоя в Крайова на 12 и 13 декември 2019г., на което присъстваха български и румънски участници, представители на местните институции, европейски програми, НПО, културни организации и др. По време на събитието беше представена история на политиката на сближаване от нейното създаване до днес, ползите за гражданите и държавите-членки, представени бяха добри примери на изпълнени проекти, финансирани от кохезионните инструменти, както и бъдещи възможности за създаване на проеки и партньорства от двете страни на границата. 
 
Видин бе домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“
В събитието взе участие кметът на Общината д-р Цветан Ценков. Той приветства участниците и гостите в двудневния форум, който се организира от центровете „Европа Директно-Видин“ и „Европа Директно – Южна Олтения“, Румъния – част от мрежата на Европейския съюз за информация и съдействие „Еurope Direct“ и официални партньори на Европейската комисия, в сътрудничество с Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Представителството на Европейската комисия в България. „Видин се променя благодарение на Европейския съюз, затова е важно и връзките ни с Румъния все повече да се задълбочават през следващия програмен период“, каза д-р Ценков. По време на дебата заместник-кметът по Европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи добри практики за насърчаване политиката на регионално равнище, чрез инструментите на Европейския съюз и Европейските фондове за Северозападния регион. Заместник-кметът обърна специално внимание на проекти, реализирани по Оперативните програми „Транспорт“, „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, както и по национални програми. Тодорова посочи изградения Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура, реконструкция на централната пешеходна зона, обновяване на детски градини, създаване на социални жилища, саниране на многофамилни жилищни и обществени сгради, парк „Рова“, музей „Кръстата казарма“ и др. Тя допълни, че продължава модернизирането на образователната инфраструктура по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” за Средно училище „Цар Симеон Велики“ и Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“. Гост на форума беше и заместник областният управител на област Видин Лъчезар Попиванов, който заяви, че през новия програмен период на Европейския съюз - 2021-2027 г. ще се разчита на по-гъвкава рамка при изготвяне на проекти. Чрез видео връзка от Брюксел в трансграничното обуение се включи Ангел Беремлийски, преоктен мениджър в Главна Дирекция „Регионална и селищна политика.“ Той разясни бъдещите приоритети на новата Европейска комисия в сферата на образованието, научноизследователската дейност, иновациите и намаляването на регионалните различия. Стана ясно, че за страната ни ще има по-голям финансов ресурс. В рамките на форума се проведе инфотур, като участниците посетиха най-мащабния проект, който Община Видин реализира през последните години -новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води, която е и най-модерното съоръжение от този род в страната, както и други обекти, финансирани с европейски средства.

Статистика

Брой прегледи на статиите
461506