header.jpg
НОВИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"
 
Публикувани са нови покани за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ по Ключово действие 2 както следва:
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г. Основна цел на този тип проекти е разработване на интелектуални продукти и/или разпространениие на новаторски или съществуващи иновативни идеи.  Стратегическите партньорства в сферата на Висшето образование трябва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация.  Продължителността на проектите следва да бъде между 24 и 36 месеца. Повече информация за начините на кандидатстване можете да намерите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA203_15202017(1).pdf 
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г.  В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа: 1) Стратегически партньорства за обмен на добри практики, чиято цел е да даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; 2) Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите, чиято цел е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. 
Стратегическите партньорства в сферата на образованието на възрастни следва да включват най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация.  Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца. Повече за това как се кандидатства можете да намерите тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA204_15022015.pdf   
- Национална покана за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“, с краен срок за подаване на предложенията 29.03.2017 г. В зависимост целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения и тук се делят на два типа: 1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики, чиято основна цел  е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално равнище; 2. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите. 
Допустимо е участието на най-малко три партньорски организации от три различни програмни държави, включително кандидатстващата организация. Повече информация за начините на кандидатстване е публикувана тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2017_Call_KA202(1).pdf
 
Източник: www.hrdc.bg 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246630