header.jpg
Приключи приемът на проекти по третата покана по програма "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
 
На 15 май 2017 г. приключи приемът на проекти по третата покана за подаване на проектни предложения по Трансгранична програма INTERREG V-A Румъния България. Три са приоритетни оси, по които можеше да се кандидатства: 1. Добре свързан регион, 2. Зелен регион, 3. Безопасен регион. Програмата е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез вноски от държавния бюджет и от бенефициентите по проекта.
Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни чрез широко партньорство с национални, регионални и местни заинтересовани страни, бе одобрен от Европейската комисия на 12 февруари 2015 г.
Целевият регион на програмата включва 7 окръзи от Румъния (Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и 8 области от Република България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Основният елемент на стратегията на програмата е обединяването на трансграничните общности като първа стъпка към устойчиво сътрудничество и насърчаване на техните общи действия за преодоляване на физическите и социално-културните бариери и за по-добро използване на възможностите, предлагани от развитието на Трансграничната зона за постигане на устойчив растеж в средносрочен и дългосрочен план.
Стратегията за сътрудничество се фокусира върху проблемите и възможностите, където границата е важен фактор и където трансграничните действия са ключово изискване. Тя е предназначена като последователен и ефективен отговор на установените в тази област нужди, пречки и слабости и възнамерява да бъде средство за нейното трансгранично социално-икономическо устойчиво развитие.
 
Източник: http://www.interregrobg.eu/bg/

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246619