header.jpg
Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Welfare Technology".
Проектите ще се осъществяват с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм и финансов менахизъм на европейското икономическо пространство. Целевата група на програмата са предприятията в частния сектор, предимно МСП. Партньорствата не са задължителни, но силно се насърчават проектите за партньорство на донорите. Проектът за партньорство между донорите се определя като сътрудничество между организатора на проекта в България и поне едно юридическо лице в Норвегия, като реализира проект, при който всички субекти са независими един от друг и изпълняват съществени и релевантни задачи при изпълнението на проекта. Такива проекти ще получат допълнителни точки по време на оценката на проекта. За да се класира за такива точки, норвежкият партньор трябва да участва активно, и ефективно да допринася за изпълнението на проекта и да споделя проекта за насърчаване на обща икономическа или социална цел, която трябва да се реализира чрез изпълнението на проекта. Простото предоставяне на услуги не се квалифицира като партньорство по проекта. Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 година (четвъртък), 13:00 ч. българско време.
Източник: www.eeagrants.bg 

Статистика

Брой прегледи на статиите
390146