header.jpg
Механизъм за свързаност на Европа отваря покана за подаване на проектни предложения в областта на транспорта
Поканата за представяне на предложения за МСЕ за 2019 г. беше публикувана на 5 декември 2018 г. и открита за кандидатстване на 8 януари 2019 г. Този механизъм осигурява 100 милиона евро финансиране за проекти от общ интерес в транспортния сектор. Краен срок: 24 април 2019 г. в 17:00 часа брюкселско време. INEA, заедно с Европейската комисия, организираха информационен ден на 17 януари 2019 г., в който бяха представени политическите приоритети и съдържанието на поканата за 2019 година. Информационният ден също така предостави на участниците практическа информация за това как да се подготви успешно предложение, както и друга основна информация, свързана с процеса на кандидатстване и оценка. Повече информация може да откриете тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
486071