10 години България в ЕС #BG10xEU

Тази година отбелязваме 10 години България в Европейския съюз. Специално по този повод е разработен доклад от Центъра за либерални стратегии по поръчка на Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България. Според Доклада, десетте години членство е най-успешният период в българската история. В него е отразено как европейската интеграция се отразява на развитието на България в сфери като политиката, икономиката, неправителствения сектор, медиите, образованието, културата, както и ефектите от външната политика на ЕС. Този анализ е изготвен на база сравнение на държави със сходни на България характеристики, които в момента не са член на ЕС. 
Докладът има и друга роля – отваря дискусии сред българското общество за важността на членството. Дкладът показва безспорните постижения на България, но и напомня, че всичко зависи от гражданите и тяхната активност, за да оказват влияние на институциите по отношение на важните структурни промени. Не на последното място напомня за общите ценности, които са сърцевината на европейския проект – свобода, солидарност, зачитане на човешките права. На база на тези ценности се гради успяващо общество. 
През тази знаметална година се предвиждат множество инициативи от всички европейски информационни мрежи, за отбелязване на годишнината.