13-и Годишен форум на страните от Дунавската стратегия

Под мотото „Оформяйки трансформация, създаваме възможности“ над 500 представители на всички 14 държави членки на Дунавската стратегия (EUSDR) се събраха на 13-и Годишен форум, в австрийската столица Виена, на 20 и 21 юни. Събитието по традиция се организира от Европейската комисия и Програмата за Дунавския регион, подкрепено от DanubeStrategyPoint, като тази година то е под председателството на Австрия.

При откриването на форума Еврокомисарят по политиката на сближаване и реформите, Елиза Ферейра напомни: „Европа днес е изправена пред фундаментални трансформации, геополитически промени, дигитална революция, преход към въглеродно неутрална икономика, демографски промени, включително застаряващо население и постоянен риск от изтичане на мозъци. Много от тези промени предоставят възможности. Например 2 млн. нови работни места в рециклирането, възобновяемите енергийни източници и основното обновяване. Но тези промени крият и рискове. И тук, разбира се, черпим от жизненоважния ресурс на Стратегията за река Дунав. 13 години сътрудничество. 13 години интеграция. И 13 години доказване, че заедно сме по-силни. Съвместната работа е необходима: днес, повече от всякога.“

13-ият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) предостави платформа за всички заинтересовани страни от региона и извън него за обсъждане на предстоящите предизвикателства, за работа по съвместни решения и за създаване на визии за проспериращо бъдеще.

„Дунавската стратегия може да изиграе ролята на мерило за готовността за членство в Евросъюза“, отбеляза домакинът – външният министър на Австрия, Александър Шаленберг.

По време на тазгодишния форум представителите на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна приеха съвместна „Декларация за дунавско пространство на сигурност и благоденствие“. В нея се посочва, че през последните десетилетия Дунавският регион е постигнал значителен напредък в сътрудничеството. С население от над 115 милиона души в 14 държави в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, този регион вече се състои изключително от страни членки и кандидатки за ЕС от 2023 г. насам. Процесът на европейска интеграция по поречието на река Дунав напредва, като целта е реката да служи като обединяващ фактор за всички в ЕС. Дунавският регион обаче е изправен пред нарастващи предизвикателства, като системни заплахи за сигурността, включително чрез разрушително влияние на външни участници, хибридни заплахи и дезинформация.

Въпреки тези предизвикателства, страните от EUSDR остават ангажирани да стоят заедно и да засилят сътрудничеството в Дунавския регион, който се счита за стълб на сигурността, стабилността и просперитета. Заедно те осъждат най-категорично непредизвиканата и неоправдана агресивна война на Русия срещу Украйна и многократните военни удари на Русия по дунавската пристанищна инфраструктура и складови съоръжения и посегателствата върху свободата на корабоплаване по река Дунав. Насърчава се по-нататъшното проучване на EUSDR като полезен форум за сътрудничество със страните кандидатки за ЕС, оценявайки усилията на Дунавския младежки съвет (DYC) и приветствайки институционализирането на Дунавската мрежа на младежките организации (DYON) като иновативен елемент за оформяне на бъдещето на целия регион.

Външните министри приветстваха новите инициативи на австрийското председателство на EUSDR за насърчаване на по-нататъшен диалог и сътрудничество в региона на река Дунав. В новоподписания документ се обединяват усилия за справяне с незаконната миграция, засилва се сътрудничеството за разбиване на мрежи за контрабанда. Потвърждава се и ангажиментът за справяне със съществуващите и новите предизвикателства в региона на река Дунав, подчертавайки значението на програми за финансиране като Interreg за постигане на резултати.

Следващото годишно председателство на Дунавската стратегия ще бъде поето от Босна Херцеговина, а след нея на ротационен принцип ще дойде ред и на България.

репортер: Мариана Гомилева (Виена)