Инвестиция в рамките на 14.7 милиарда евро за програмата „Хоризонт Европа“

Инвестиция в рамките на 14.7 милиарда евро за програмата „Хоризонт Европа“
Европейската комисия прие основната работна програма за „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2022 г. Работата по описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде финансирана с общо 14,7 млрд. евро. Тези инвестиции ще ускорят екологичния и цифровия преход, ще допринесат за устойчивото възстановяване от пандемията от коронавирус и ще повишат способността на ЕС да се справя с бъдещи кризи. Чрез стипендии, обучения и обмен те ще помогнат на европейските изследователи да изграждат по-добре свързани и по-ефективни европейски екосистеми за иновации и да създават научноизследователски инфраструктури на световно равнище. Те ще насърчават участието от цяла Европа и от целия свят, като заедно с това ще укрепват Европейското научноизследователско пространство.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Тъй като 40 % от бюджета на тази работна програма по „Хоризонт Европа“ са предназначени за повишаване на устойчивостта на Европа, благодарение на нея Европа ще стане по-екологична и по-добре подготвена за цифровата трансформация. Сега програмата „Хоризонт Европа“ е изцяло отворена за бизнеса. Бих искала да насърча изследователите и новаторите от целия Европейски съюз да кандидатстват и да намират решения за подобряване на нашето ежедневие.“
Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени на 22 юни на създадения от Комисията портал за финансиране и обществени поръчки. Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни, предлагат чудесна възможност програмата „Хоризонт Европа“ да бъде обсъдена сред създателите на политики, изследователите, иноваторите и гражданите. Информационните дни за „Хоризонт Европа“, които са предназначени за потенциалните кандидати, ще се състоят от 28 юни до 9 юли. 
Източник: Европейска комисия