17 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧАТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

17 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧАТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Европейската комисия съобщи, че по новата програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България-бивша югославска република Македония", двете страни ще получат близо 17 млн.евро. Програмата е приета на 5 август и е съсредоточена върху мерки в областите околна среда, устойчив туризъм и конкурентоспособност.
Програмата обхваща 2 гранични региона в България – Благоевград и Кюстендил – и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Повече информация за програмата можете да намерите тук.