Капиталови инвестиции в размер на 178 млн. евро във водещи до пробив иновации се предоставят от Фонда на Европейския съвет по иновациите

Капиталови инвестиции в размер на 178 млн. евро във водещи до пробив иновации се предоставят от Фонда на Европейския съвет по иновациите
 

Европейската комисия обяви първия кръг от преки капиталови инвестиции чрез новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Четиридесет и две високоиновативни новосъздадени предприятия и малки и средни предприятия (МСП) ще получат капиталово финансиране в общ размер на около 178 млн. евро за разработване и разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, авангардното производство и други области. От тях френското предприятие CorWave е първото предприятие от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ.
По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: "В Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприятия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде. Тази нова форма на финансиране — съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции — е уникална за Европейския съвет по иновациите. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни предприятия, ще привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде възможност да се разрастват в Европа".
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: