19-та Европейска седмица на регионите и градовете

По време на 19-тата Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) – най-голямото ежегодно събитие в Брюксел, посветено на регионалната политика в Европейския съюз, градовете и регионите демонстрираха способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното ниво за доброто европейско управление. Тази година се включиха рекорден брой 17 600 участника от 300 региона в цяла Европа. Така събитието се превърна в уникална комуникационна платформа, обединяваща региони и градове от цяла Европа, включително политици, администратори, експерти и учени.

Под заглавието „Заедно за възстановяване“, дискусиите в Брюксел се фокусираха върху мерки и публични политики за едно по-справедливо, по-зелено и по-дигитално бъдеще за възстановяване. Партньорите и участниците обсъдиха и обмениха добри практики и идеи по четири теми: Кохезия, Зелен преход, Дигитален преход, Ангажиране на гражданите.

Новата политика на сближаване, за която отговаря еврокомисарят по кохезия и реформи Елиза Ферейра, новото поколение програми на ЕС за 2021-2027 г., както и финансовите инструменти на ЕС за справяне с кризата COVID-19, бяха в центъра на събитието през 2021 г. EURegionsWeek послужи и като платформа за насърчаване на текущия дебат за демокрацията и ангажираността на гражданите за бъдещето на Европа. В рамките на събитието, Комисията направи преглед на изпълнението на Помощта за възстановяване в полза на сближаването на териториите на Европа (REACT-EU). Беше обявено, че само за четири месеца по нея са одобрени 34,1 млрд. евро и са изплатени 3,5 млрд. евро, като REACT-EU е станал първият инструмент на NextGenerationEU, по който са направени плащания за възстановяването на държавите членки. 21,7 млрд. евро са мобилизирани чрез Европейския фонд за регионално развитие, 12 млрд. евро чрез Европейския социален фонд и 410 млн. евро чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Финансирането по REACT-EU допълва пакета „Инициатива в отговор на коронавируса (CRII)“, който мобилизира над 21 млрд. евро в отговор на спешните икономически и социални потребности на секторите, които бяха най-засегнати от пандемията.

В заключителната сесия на Европейската седмица на регионите и градовете, председателят на Комитета на регионите на ЕС Апостолос Цицикостас предупреди за недостиг от 180 милиарда евро в местните финанси и критикува факта, че националните правителства не са се консултирали с местнoто управление във връзка с инвестиционните планове. Това доказва значението на местните центрове, като Европа Директно – Видин във връзката между гражданите, регионалното управление, националните правителства и ЕС.

Репортер: Мариана Гомилева