20 години евро

20 години евро 
Преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни от ЕС фиксираха своите обменни курсове, приеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и създадоха нова обща валута на световните финансови пазари: еврото. Три години по-късно в обращение влязоха евробанкноти и монети. Днес еврото е валутата на 19 страни от ЕС, над 340 милиона граждани на ЕС и втората най-важна валута в света. Евро банкнотите и монетите са осезаеми, ежедневни напомняния за свободата, удобството и възможностите, които Европейският съюз прави възможно. Благодарение на еврото мове да се възползвате от няколко предимства. Еврото е стабилна валута, така че можете да харчите пари безопасно и да заемате и инвестирате с доверие.Еврото елиминира разходите и таксите за обмяна на валута, което улеснява и по-евтино пътува в 19-те страни от еврозоната. Еврото прави по-лесно, по-евтино и по-безопасно за бизнеса да купува и продава в еврозоната и да търгува с останалия свят. Еврото се използва за почти 40% от глобалните трансгранични плащания и за почти половината от износа на ЕС. Еврото прави по-лесно и по-евтино сравняването на цените и пазаруването в чужбина. Общата валута подкрепя един по-прозрачен и конкурентен единен пазар. Еврото намалява разходите за пътуване и прехвърляне на пари, така че преместването в друга страна, за да работим, да учим или да се пенсионираме никога не е било по-просто.
Източник: Европейска комисия