„Нашият океан“ – конференция Малта 2017

"Нашият океан" – конференция Малта 2017
Тъй важното състояние на нашите океани бе обсъдено на конференцията за 2017 г. „Нашият океан“, проведена в Малта с домакини върховния представител и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и комисаря по въпросите на околната среда Кармену Вела. На тази конференция Европейската комисия обяви провеждането на финансирани от ЕС инициативи на стойност над 550 млн. евро за справяне с предизвикателствата, свързани със световните океани както и бъдещия ангажимент от страна на Комисията и други публични и частни субекти от 112 държави по света за предоставяне на над 6 млрд. евро. Средствата ще бъдат инвестирани в укрепване на борбата с морското замърсяване, разширяване на защитените зони, засилване на сигурността в океаните, насърчаване на инициативи в сферата на синята икономика, практикуване на устойчив риболов и в активизирането на усилията на ЕС за борба с изменението на климата, в съответствие с целите на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. Участниците също така обявиха създаването на нови защитени морски зони с площ над 2,5 млн. км² или повече от половината от площта на целия Европейски съюз. Франс Тимерманс, първият заместник-председател на Комисията обясни, че всички трябва да си дават реална сметка, че когато океаните са застрашени, то всички ние сме застрашени, "тъй като океаните хранят нашата планета и нашите народи и ни свързват с нашите партньори по света". От своя страна върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини призова за обща отговорност към природните блага и за сътрудничество за глобално управление. На конференцията „Нашият океан“ се събраха представители на публичния и частния сектор от шест континента, като всички те се ангажират с каузата за по-добро управление и устойчиво използване на океаните. Ангажиментите на ЕС се простират далеч отвъд неговия географски обхват, за да се подпомага устойчивото използване на океаните в световен мащаб, като се обръща специално внимание на развиващите се страни. За първи път на конференцията сериозни ангажименти бяха поети от страна на дружества от частния сектор, сред които Еърбъс, Юнилевър, Проктър и Гембъл, Пепси, Маркс и Спенсър, Карфур, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky и други. Изпълнението на тези ангажименти ще се следи и за него ще се докладва по време на следващата конференция „Нашият океан“ в Индонезия през 2018 г. Тази година Европейската комисия включи и темите за синята икономика и морската сигурноств конференцията. Участници от цял свят поеха значителни ангажименти на конференцията „Нашият океан“. С акцент върху ангажиментите на високо равнище, партньорствата и предприемането на действия, ЕС продължава да стимулира други международни усилия, като например напредъка по изпълнението на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. Конференцията също така допълва инициативата на ЕС за международно управление на океаните, в рамките на която бе изготвена програма за бъдещето на океаните в света с предложения за 50 конкретни действия.
Източник: Европейска комисия