Представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018

Представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018
Представителството на Европейската комисия в България организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът бе публикуван още на 7 март 2018г. и обхваща теми като  икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието. Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев открива събитието, което може да се следи на живо в социалните мрежи. Специални гости и докладчици от генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" и генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейска комисия ще се включат в събитието, както експерти от  от Брюксел, които ще засегнат темите "Европейският стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър" и "Макроикономически перспективи и потенциал за растеж". Може да прочетете целият доклад тук.
Източник: Европейска комисия