26 май – Денят на европейските избори в България

26 май – Денят на европейските избори в България
През май месец ние европейците ще избираме своите представители в бъдещия Европейски парламент. Време е да гласуваме, да сме инициативни, да сме активни, да заявим позицията си на граждани. Ние избираме. Чрез гласа си на европейските избори гражданите ще имат възможност да определят 705-те депутати, които ще представляват техните интереси на европейско ниво. Макар че изборите се провеждат едновременно във всички страни от ЕС, някои правила се различават в отделните страни. Например, денят на изборите в България по традиция е неделя, но в Холандия изборите се провеждат в четвъртък. Повече информация можете да намерите на този уебсайт, обясняващ процедурите за гласуване. Някои страни са наложили ограничения за възможността на свои граждани да гласуват от чужбина – към момента България допуска гласуване само от други страни в ЕС. Актуална практическа информация за гласуването ще бъде разгласена от националните органи, отговарящи за провеждането на изборите. В случая с България това е Централната избирателна комисия. Гласуването на европейските избори Ви дава възможност да изразите позицията си по посоката, която следва да поеме Европа по въпроси като международната търговия, сигурността, промените в климата и стимулирането на икономиката. Заедно с националните правителства, представени в Съвета, депутатите в Европейския парламент вземат решения за новото законодателство. Те също така осъществяват контрол над работата на другите институции на ЕС. В цялото разнообразие от аргументи на преден план изпъква един – обединена Европа принадлежи на всички нас. Гласуването е първа стъпка към гарантиране на бъдещето на европейската демокрация. Затова Ви приканваме да се включите към инициативата „Този път ще гласувам“ и да убедите и други хора около Вас да направят същото.
Източник: Европейски парламент