Еразъм+ 30+ години развитие на езиковите умения на младите европейци и спортните занимания

Еразъм+ 30+ години развитие на езиковите умения на младите европейци и спортните занимания
Знаете ли, че 9 от 10 участници в "Еразъм +" твърдят, че опитът им е помогнал за подобряване на езиковите им умения? Или че има повече от 140 спортни проекта, финансирани от Еразмус + през 2016 г.? Езиковото обучение и спортните дейности са ключови елементи за насърчаване на междукултурния обмен в рамките на програмата "Еразъм +". Чрез изучаването на езици хората изпитват културни нюанси, докато физическата активност и работата по общите цели са големи разрушители на лед. Всички сме преживели моменти на междукултурно неразбиране. С времето и практиката обаче участниците в програма "Еразъм +" подобряват чуждоезиковите си умения. Както казва Светлана Рашков-Нинова: "Изучаването на език не е само теоретично; то ви дава възможност да научите за културата на страната". Еразъм + допринася за изучаването на езици по много начини. Онлайн езиковата поддръжка (OLS) дава възможност на потребителите да изпробват чуждоезичните си умения и да следват онлайн курс, за да усъвършенстват езиковите си умения. До момента около 1 милион студенти, доброволци, стажанти и бежанци са се възползвали. През 2014 г. спортът се присъедини към семейството на Еразъм +. Спортните проекти обединяват треньори, атлети и поддръжници от различни среди по време и след игрите. Да бъдеш част от екип насърчава както физическата активност, така и доброволчеството. В допълнение към насърчаването на двойна кариера за спортисти проектите "Еразмус + спорт" са предназначени за справяне със заплахи за спортна цялост (като фиксиране на мачове или допинг), подобряване на доброто управление, насърчаване на толерантността и социално включване на участниците. Тези теми и още повече се популяризират за трета година от Еразмус + по време на Европейската седмица на спорта (23-30 септември). Имайте предвид, че както езиковото обучение, спортът е за всеки – независимо от възрастта или професията. Така че не пропускайте своя шанд да бъдете активни и да научите език с Еразмус +. Включете се в програмата за здравословен и пълноценен живот. 
Източник: Европейска комисия