Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

Центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България обединяват усилия за провеждането на съвместно хибридно информационно събитие за представяне на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите за отваряне мерки за бизнеса и гражданите.
Събитието ще се проведе на 17 ноември 2022 г. от 13.30 ч.

Цели и очаквано въздействие от изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост

Хибридна дискусия
Домакин: EВРОПА ДИРЕКТНО Габрово
Съорганизатори: Центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България
ПРОГРАМА

13:30 – 14:00 Регистриране на участниците
14:00 – 14:10 Откриване – ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово
14:10 – 14:30 Представяне на План за възстановяване и устойчивост – Марина Кирова, Представителство на ЕК в България
14:30 – 14:50 Представяне на възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради по Плана за възстановяване и устойчивост – експерти от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ
14:50 – 15:10 Представяне на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” – експерти от дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ
15:10 – 15:25 Сесия от въпроси и отговори с експертите в чата
15:25 – 16:00 Дискусия за местните измерения от изпълнението на плана и конкретни проекти с регионално значение

Събитието е в хибриден формат. Моля свържете се с нас, за да получите линк за достъп в платформата Zoom.