60 години Европейски съюз, 60 години свобода и солидарност

60 години Европейски съюз, 60 години свобода и солидарност
Преди точно 60 години се слагат основите на един съюз между европейските държави и днешна Европа е такава, каквато е именно, заради тези първи стъпки и договори, след които е най-дълго продъкжилият мир в Европа. Тези актова на съглашение установяват сътрудничество в рамките на общ пазар, където хора, стоки, услуги и капитали могат да се движат свободно, и бяха създадени условия за просперитет и стабилност в полза на европейските граждани. 6о години достоен живот, мирното сътрудничество, зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и солидарността между европейските нации и народи. Тази знаменателна годишнина ни напомня, че е време да помислим за бъдещето на Европа, в каква Европа искаме да продължим да живеем. Тази, за която са се борили основателите на ЕС със своя далновизъм и устременост към просперитет, мирна Европа, Европа на надеждата.. всичко зависи от европейците. Ситуацията в Европа не е лека – съвременните предизвикателства не подминават старият континент. Световната икономическа криза се отразява тежко на Европа. ЕС помага на няколко страни да преодолеят трудностите си и създава „банков съюз“ с цел гарантиране на по-сигурни и по-стабилни банки. През 2012 г. Европейският съюз получава Нобеловата награда за мир. През 2013 г. Хърватия става 28-та страна от Съюза. Изменението на климата все още е на челно място в дневния ред и лидерите се споразумяват за намаляване на вредните емисии. През 2014 г. се провеждат европейски избори и в Европейския парламент влизат нови евроскептици. След анексирането на Крим от Русия е приета нова политика за сигурност. Религиозният екстремизъм се засилва в Близкия изток и в други страни и региони по света и довежда до размирици и войни, които карат много хора да избягат от домовете си и да потърсят убежище в Европа. ЕС е изправен пред дилемата как да се грижи за тях и също става обект на терористични нападения.
Бъдещето на Европа е приоритетна тема. Може да гледате какво мислят европейците за Европа тук
Източник: www.europa.eu