60 години Европейска инвестиционна банка

60 години Европейска инвестиционна банка
ЕИБ е кредитната институция на Европейския съюз. От своето създаване през 1958 г., банката помага на ЕС да постига своите цели в области като икономически растеж, социална справедливост и развитие. Банката инвестира в проекти за малки предприятия, иновации, инфраструктура и проекти в областта на климата във всички държави членки на ЕС, както и в над 130 други държави по целия свят. Европейската инвестиционна банка съсредоточава дейността си в четири области: иновации, малки предприятия, климат и инфраструктура. Със съвместните усилия и знания на своите икономисти, инженери, финансови анализатори и специалисти в областта на климата проектите, реализирани с помощта й постигат успех. Основна цел в работата на ЕИБ е да подобри живота на хората. Освен че подпомага Европейския съюз, банката развива дейност и в страни на предприсъединителен етап, както и в други страни извън ЕС в Източна Европа и Средиземноморието. Работи и в Азия, Латинска Америка, Африка и страните от Карибския и Тихоокеанския регион. Банката допринася за осигуряване и запазване на хиляди работни места в малки предприятия. Помогна на 285 800 малки дружества да намерят необходимите финансови средства през 2017 г. Допринася за повишаване на конкурентоспособността на Европа като подкрепя водещи иновации и дейности в областта на климата. През 2017 г. съдейства за изграждане на 7,4 млн. скоростни цифрови връзки и вложи 16,7 млрд. евро в проекти за биоразнообразие, чист въздух и възобновяеми източници на енергия. Инвестира в младежта на Европа, като финансира модернизирането на училища за 1,1 млн. учащи. Един от най-новите й инструменти е Европейският фонд за стратегически инвестиции. Неговата цел е да преодолее големия недостиг на инвестиции в Европа чрез инвестиции в размер от 500 млрд. евро до 2020 г. В края на 2017 г. Групата на ЕИБ одобри финансови средства в размер на 51,3 млрд. евро и привлече 256,88 млрд. инвестиции по линия на програмите по ЕФСИ. Тази година Европейската инвестиционна банка празнува 60-годишната си дейност, посветена на подобряване на живота на хората.  За да отбележи тази годишнина, подготвя кратки видео-материали, които показват как са се променили всяка от 28-те държави членки през изминалите години. Клиповете ще бъдат готови през септември.
Източник: Евроепейска инвестиционна банка