Защо е създаден Европейският съюз и защо празнуваме 9 май?

Защо е създаден Европейският съюз и защо празнуваме 9 май?

Европейският съюз е уникално политическо и икономическо партньорство между 27 държави в Европа. В него живеят над 440 милиона души. Гражданите на тези държави са граждани и на Съюза. Те притежават изключителното право да се придвижват свободно, да живеят, да учат, да работят, да се осигуряват, да създават бизнес и да се пенсионират във всяка негова страна-членка.

Как се е стигнало до създаването на Европейския съюз? 

Идеята за обединена Европа се зародила още през Средновековието. През тази епоха християнската религия, латинският и гръцкият езици, и римското право се превърнали в мощни фактори за запазване на мира и просперитета на континента.

През епохата на Просвещението идеята за обединена Европа станала част от стремежа за осигуряване на по-съвършен обществен ред и за създаване на съюз между народите.

Възходът на национализма през 19 в., засилената конкуренция между европейските държави и завоюването на нови колонии умножили рисковете от война. Така възникнала идеята за обединени европейски щати за противопоставяне на военния национализъм. През 1851 г. великият европейски мислител Виктор Юго пръв произнесъл фразата „Съединените щати на Европа“ пред френския парламент.

Първата световна война разтърсила Европа из основи. Тежките поражения от избухването на войната довели до преосмисляне на нейните причини. На помощ се притекли пацифистки и религиозни организации, либерални и социалдемократични движения, които предложили множество планове за създаване на нова световна организация. На 5-ти юни 1917 г. френската камара на депутатите се произнесла официално за създаване на Общество на народите след края на войната. През 1923 г. граф Куденхов-Калерги предложил проектът „Паневропа“ – един от най-популярните планове за обединена Европа. Планът разглежда европейския съюз като средство за решаване на следвоенни проблеми и предвижда създаване на единна армия, единна европейска валута, митнически съюз и федерална конституция.

Първата световна война довела до необратими последици. Създал се Съветският съюз, който се превърнал в комунистическа диктатура. Култът към неговия лидер Сталин започнал скоро след това и достигнал връхната си точка след съветската победа във Втората световна война. Към края на 1939 г. голяма част от европейците живеели в условията на авторитарни и тоталитарни режими. Тези режими насилствено ограничавали свободите им и контролирали обществения и личния им живот.

Втората световна война довела до масови екзекуции, депортиране, глад, принудителен труд за милиони хора и създаване на концентрационни лагери на смъртта.

След нейния край Европа се превърнала в купчина от развалини. Разрушени са сгради, пътища, инфраструктура, десетки хора умирали от глад, а стотици деца останали сираци. Жертвите на войната са милиони. Европа трябва да се изгради отново.   

Последиците от Втората световна война довели до промяна на границите на стария континент и до насилствено преселение на цели групи от населението. Между държавите възникнали съществени различия по международните въпроси. Това довело до началото на Студената война между Изтока и Запада. Възникнали нови заплахи за националната сигурност. Икономическата ситуацияв Западна Европа се влошила. Ето защо Съединените американски щати предложили „планът Маршал“ за възстановяване на Европа, чрез предоставяне на хранителна и финансова помощ. Съветският съюз отказал тази подкрепа, което довело до засилване на разделението на континента. Западна Европа била притисната от САЩ и от Съветския съюз. Именно тези събития увеличили надеждата за обединяване на Европа. През годините, тази надежда добила широка популярност. 

Така, в Париж, на паметната дата 9 май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман споделя своята идея за създаване на европейска институция за обединяване на френската и германската индустрии за въглища и стомана. Четири други държави – Белгия, Холандия, Люксембург и Италия – декларират желанието си да се присъединят към тази нова Европейска общност. Идеята на Шуман представлява нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима. Предложеният план на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

9 май е обявен за официален празник на Европейския съюз. Това е денят на Европа, който всяка година се чества от всички страни-членки. Този ден е посветен на мира и единството на стария континент. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман.

Всяка година, през месец май, институциите на Европейския съюз отварят своите врати за обществеността в Брюксел и в Страсбург. Неговите местни служби и партньори организират множество дебати, концерти и други празненства на открито, които имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза.