Акценти от предстоящото заседание на Европейския съвет

Предстоящо заседание на Европейския съвет
Миграцията, сигурността, отбраната и икономиката щр бъдат темите за предстоящата среща на върха в рамките на Европейският съвет на 22 -23 юни 2017г. 
Европейският съвет ще направи оценка на изпълнението на мерките за спиране на миграционния поток по маршрута през Централното Средиземнорие и положението по маршрута през Източното Средиземноморие, изявлението на ЕС и Турция и инструментите, създадени за отстраняване на първопричините за миграцията. На дневен ред ще бъде поставена реформата на общата европейска система за убежище, включително принципите на отговорност и солидарност.
По отношение на сигурността и отбраната, лидерите ще направят преглед на напредъка в укрепването на сътрудничеството на ЕС в областта на външната сигурност и отбраната, както и положението на ЕС в областта на вътрешната сигурност.
Не на последно място, Европейският съвет ще направи преглед на усилията за задълбочаване на единния пазар и ще набележи области, в които е необходимо напредъкът да бъде ускорен, ще отбележат приключването на европейския семестър за 2017 г. и ще обсъдят въпроси, касаещи предстоящата среща на Г-20 на 7—8 юли в Хамбург.
Освен това лидерите от ЕС ще направят преглед на някои конкретни въпроси на външната политика в светлината на последните събития. Те ще обсъдят също изпълнението на Парижкото споразумение и как да се постигне по-голяма цифровизация на ЕС.
Европейският съвет ще направи преглед на най-новото във връзка с преговорите след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС. В рамките на това заседание се очаква лидерите да одобрят процедурните механизми за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство. 
Източник: Европейски съвет