Антонио Таяни с убедителна реч относно политиката на сигурността и миграцията на срещата на Европейския съвет.

Антонио Tаяни с убедителна реч относно политиката на сигурността и миграцията на срещата на Европейския съвет.
Председателят на Европейския парламент идентифицира най-болните проблеми на Европа и настоя за спешни решения. Той очерта няколко теми сред които Брекзит, кризите извън и в рамките на границите на ЕС, страховете на гражданите от глобализацията, имиграцията, безработицата като неотложни. Опастността да попадне европа във вакуум, от който да се възползват популисти и евроскептици не бива да се допуска. Гражданите имат все по-голяма нужда от обединена и сигурна Европа според председателя на ЕП и няколко предложения в тази посока като реформи относно правото на убежище, затягане на контрола на външните граници и споделяне на бази данни и информация, технологии и добри практики, както и координация между европейските разузнавателни служби и службите на други държави биха помогнали в борбата с теоризма и миграционните потоци. Друга важна тема от речта на Таяни бе тази за промените в климата, чиято реалност все повече се отразява на живота на хората и следване на европейските екологични стандарти. 
Източник: Европейски парламент