България е сред държавите, където ЕС ще финансира нови проекти за опазване на водите

Eвропейската комисия обяви 18 нови проекти, които ще получат финансиране в размер на повече от 106 милиона евро в подкрепа на мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води“ в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г. Проектите целят намаляване на замърсяването и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие във водите на река Дунав, Балтийско и Северно море, Средиземно море и Атлантическия океан. Проектите ще се изпълняват от над 370 бенефициери от 36 държави, включително България.

Сред финансираните проекти е DaWetRest – Възстановяване на дунавските влажни зони и заливни равнини чрез системни, ангажирани с общността и устойчиви иновативни действия, координиран от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите /ИИКАВ/ към Българската академия на науките.

За повече информация вижте съобщението тук.

Източник: Представителство на ЕК в България