БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ЕИБ И МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ЕИБ И МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.
България ще си сътрудничи с Европейската инвестиционна банка и с Международната банка за възстановяване и развитие в управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период.
Това става възможно благодарение на приетите решения за одобряване на Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка и Меморандум за разбирателство между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.
Първият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите – секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми, осъществяване на проекти, институционален капацитет.
Вторият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите- конкурентоспособност, иновации и малки и средни предприятия, околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство и развитие на селските райони, горски сектор, рибарство, воден сектор, финансови инструменти и публична администрация.
Одобрението на двата Меморандума е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Кохезионната политика на Европейския съюз по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7265&g=