Бъдещето на ЕС: оптимизмът нараства

Бъдещето на ЕС: оптимизмът нараства
Бъдещето на Европейския съюз е много важна тема за всички европейски граждани и благодарение на последното проучване на Евробарометър, в което се изказват мнения на гражданите в ЕС, образът на ЕС и доверието в институциите се възстановяват.
Основните тенденции на пролетния стандартен Евробарометър са обявени. И те са много положителни, що се отнася до визията за бъдещето на ЕС, икономическото положение в държавите-членки, доверието в ЕС и имиджа на ЕС.
56% от анкетираните казват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС – нарастване с 6 пункта само за шест месеца. Някои страни отбелязват изключителни резултати по този въпрос: през последните шест месеца оптимизмът се е увеличил с 14 пункта във Франция, с 13 в Дания, с 10 в Португалия, с 8 във Финландия и в Холандия. 
През 2009 г. само 20% от европейците смятат, че икономическата ситуация е добра в тяхната страна. Днес така мислят почти половината от тях. Тези данни се различават в различните страни, но увеличението на положителното мнение за икономиката през последните шест месеца се отчита в страните от различни региони на Европа: +19 пункта във Финландия; +18 в Португалия; +11 в Унгария и Белгия; +10 в Полша и Швеция; +7 във Франция, Дания и Естония. 
40% от гражданите на ЕС имат положителна представа за ЕС (+5 пункта от миналата есен), 37% неутрален образ (-1), 21% негативен образ (-4). Най-голямо увеличение се отчита във Франция: +15 пункта, достигайки 41%.
42% от интервюираните граждани казват, че се доверяват на ЕС (+9 точки за една година), 37% имат доверие в националното правителство (+10). Доверието в ЕС се е увеличило с повече от 10 точки във Франция, Естония, Дания, Ирландия, Германия, Литва и Люксембург.
Източник: Европейска комисия