Бъдещето на Европа – дискусия

Бъдещето на Европа – дискусия
Европейският съвет за външна политика – София (ЕСВП) и Европейската комисия в България имат удоволствието да ви поканят на дискусия на тема „Бъдещето на Европа“ 3 юли 2017 г. (понеделник), от 11:00 до 13:00 ч. (начало на регистрация 10:30 ч.) в Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124, София 1000
Участие в дискусията ще вземат:
Аура Сала, съветник по комуникация и информиране на обществеността в „Центъра за европейска политическа стратегия“; Илияна Цанова, заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейска инвестиционна банка;
Модератор: Весела Чернева, главен директор програми на „Европейски съвет за външна политика“ (ЕСВП), директор на ЕСВП – София.
Как ще се отрази утрешният Европейски съюз на своите граждани? 
• Икономическо измерение: предизвикателства за задълбочаване на икономическия и паричен съюз; 
• Социално измерение: създаване на работни места, растеж и стандарт на живот 
• Измерение на сигурността: бъдеща структура на политиката на ЕС за сигурност и отбрана в глобализирания свят.
Може да заявите участието си чрез предварителна регистрация тук: https://docs.google.com/forms/d/1ctL3sB4rh47eT83GCdqt_2X6LvJQi4zmjP9zLvB07ow