Без роуминг такси в ЕС и в следващите десет години

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки по новия регламент относно роуминга. Новият регламент ще удължи до 2032 г. съществуващата система, според която на гражданите не могат да бъдат налагани допълнителни такси за повиквания или данни, използвани по време на пътуване в ЕС, и също така ще донесе нови предимства.
Гражданите ще могат да се обаждат, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилни данни, докато пътуват в рамките на ЕС, без допълнителни разходи и със същото качество, което имат у дома. Те ще се радват на по-добър достъп до услуги за спешни повиквания, независимо къде се намират в Европа, и също така ще имат право на ясна информация, когато използваната от тях услуга по време на роуминг може неволно да доведе до допълнителни такси. Регламентът ще влезе в сила на 1 юли 2022 г.
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: “От 2017 г. се радваме на премахването на таксите за роуминг. Днес гарантирахме, че можем да запазим тези предимства за още 10 години — да останем свързани и да се обаждаме, да изпращаме текстови съобщения или да сърфираме в интернет без допълнителни разходи, когато пътуваме в ЕС. Същевременно с този нов регламент подобряваме и качеството на роуминга.”

Новите правила не само ще удължат предимствата на „роуминг като у дома“, но и ще въведат още предимства и защита за потребителите:
🔹 по-високо качество на услугата, съпоставимо с това, на което пътуващите са свикнали в собствените си държави
🔸 избягване на неочаквано високи такси при разговори с номера за обслужване на клиенти или линии за техническа помощ, свързване с неназемни мрежи по време на полет и др.
🔹 по-добра осведоменост и достъп до спешни повиквания, включително чрез алтернативни приложения, подходящи за ползване и от хора с увреждания
🔸 гарантиране на устойчивост за операторите чрез по-ниски пределни цени на едро
Предвижда се правилата да влязат в сила на 1 юли 2022 г. — навреме, за да се осигури непрекъснатост на предимствата на „роуминг като у дома“ за гражданите.

Източник: Европейска комисия