Безплатен Интернет достъп на обществени места за европейците

Безплатен Интернет достъп на обществени места за европейците
Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа чрез WiFi4EU. Бюджетът на схемата WiFi4EU е 120 млн. евро за периода 2017 — 2019 г. Чрез WiFi4EU ще се подпомогне инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места. Очакванията са всички европейци да се възползват от тази инициатива като схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия ЕС, като до 2020 г. броят на тези общности ще достигне поне 6000 до 8000. Идеята е органи от публичния сектор — по принцип местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. да се включат. Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициентът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години. Местните органи ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, електронно здравеопазване, електронен туризъм и др. чрез специално приложение.
Източник: Европейска коисия