Биологичното земеделие

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Ръководство за възможностите за подпомагане за производителите на биологични продукти в Европа

Автор: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия
Изтеглете книгата в PDF