България е представена с пет университета в инициативата Европейски университетски алианси

България вече е представена с пет университета в инициативата Европейски университетски алианси
 
Европейската комисия обяви нови 24 европейски алианса от висши учебни заведения, които ще се присъединят към първите 17 алианса на инициативата Европейски университетски алианси, избрани още през 2019 г., съобщи Мария Габриел. Това са Софийски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, Университетът за национално и световно стопанство, Нов български университет, Технически университет – София и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив.
Европейските университети са транснационални алианси на висши учебни заведения, които се обединяват с цел да развиват дългосрочно сътрудничество в полза на студентите, преподавателите и обществото. Всеки алианс се състои средно от 7 университета. Някои от тях са всеобхватни и обхващат всички дисциплини, други са съсредоточени например върху устойчивото развитие, здравето и благосъстоянието, цифровизацията и изкуствения интелект, изкуството, инженерството или космическото пространство.
Избрани измежду 62 кандидатури, 24-те нови алианса включват 165 висши учебни заведения от 26 държави членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. Съвместната работа ще подобри способността им да се справят с обществените предизвикателства като екологичния преход и цифровата трансформация. 
Подкрепата на ЕС за тези университетски алианси е в размер до 287 милиона евро. Освен по програма „Еразъм+“, по предложение на българския еврокомисар, бе осигурено допълнително финансиране и по програма „Хоризонт Европа“. Тези средства ще бъдат съсредоточени върху дейностите в стратегиите на алиансите за научни изследвания и иновации.
 
Повече информация ще откриете на този линк:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
 
Източник: Представителство на ЕК в България