Бюлетин

Тази страница може да стане централно хранилище на всички бюлетини, издавани някога от ЕД – Видин.

Бюлетин

Бюлетин 2021

ЕЛЕКТРОННИЯ БЮЛЕТИН „EВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В МОЯ РЕГИОН“ 2021 г. Електронен бюлетин – месец юни 2021 г.  Електронен бюлетин – месец август 2021 г. Електронен бюлетин

Прочети повече »