Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Кандидатствайте за Европейските награди за наследство/наградите Europa Nostra 2024 до 13 октомври 2023 г.

Европейските награди за културно наследство / наградите Europa Nostra за 2024 г. са отворени за кандидатстване! Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти,

Read More »
Европейско финансиране

Покана за партньорства по Програмата на ЕС за градовете

Градовете, градските райони, регионите, както и националните им асоциации, могат да кандидатстват за присъединяване към 2 нови тематични партньорства в рамките на Програмата на ЕС

Read More »
Европейско финансиране

Ден в памет на жертвите на тоталитарните режими: „да отстояваме мира, демокрацията и европейските ценности“

По повод Общоевропейския ден в памет на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който се отбелязва на 23 август, заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ

Read More »
Европейско финансиране

ЕС инвестира 1,2 милиона евро в нов проект за по-добро разбиране на дезинформацията

Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за проекти, които имат за цел да разкрият как се появяват и разпространяват посланията, свързани с дезинформация онлайн

Read More »
Европейско финансиране

Възможност за финансиране на млади изследователи от Европейската академия за наградата „Карл Велики“

Като принос към европейската интеграция и за обмена на младото поколение в Европа Академията за наградата „Карл Велики“ има за цел да идентифицира бъдещите предизвикателства

Read More »
Европейско финансиране

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приема кандидатури за Наградата за гражданското общество, посветена на психичното здраве

Организациите на гражданското общество, физическите лица и частните дружества вече могат да кандидатстват с проектите си с нестопанска цел за наградата на ЕИСК, посветена на

Read More »
Европейско финансиране

ЕК обяви три покани за проекти за развитие на медийния сектор и достъпа до информация

Европейската комисия публикува три покани за представяне на проектни предложения в подкрепа на плуралистичната информация, иновативното медийно съдържание и по-добрия достъп до многоезична информация за

Read More »
Европейско финансиране

Стартира първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Оперативното звено и Съветът за управление на Териториалната стратегия по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027 обявяват стартирането на Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения

Read More »