Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите

Read More »
Европейско финансиране

Какво е SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE)

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) е достъпен за страните от ЕС, които трябва да

Read More »
Европейско финансиране

Подобрена информираност за изкуство и култура на етнически и културни малцинства – активна

Първа покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“ Краен

Read More »
Европейско финансиране

Проекти за солидарност – затворена

Проект „Солидарност“ е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и реализирана от самите млади хора за период от 2 до 12 месеца. Тя

Read More »
Европейско финансиране

Европейски платформи 2021 – затворена

Подпрограма: Култура Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-PLAT Краен срок: 29/09/2021 18:00 По тази покана се подкрепят групи от организации (платформи) в културните сектори в усилията им

Read More »
Европейско финансиране

Eвропейски VOD платформи – затворена

Подпрограма: МЕДИА Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-VODNET Краен срок: 05/10/2021 18:00 Целта на подкрепата в този конкурс е: Да бъдат подкрепени Европейски оператори/платформи/мрежи които предоставят услугата Видео

Read More »
Европейско финансиране

Конкурс „Развиване на публика и филмово образование“ – затворена

Програма „Творческа Европа“ Подпрограма: МЕДИА Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU Краен срок: 05/10/2021 18:00 Конкурсът подкрепя проекти, осигуряващи механизми за общоевропейско сътрудничество и изграждане на общоевропейска публика с

Read More »
Европейско финансиране

Конкурс „Co-Development“ по програма „Творческа Европа“ – активна

Програма „Творческа Европа“ Подпрограма: МЕДИА Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-CODEV Краен срок за кандидатстване: 17/11/2021 18:00 Едни от основните приоритети на подпрограма МЕДИА са: Подкрепа на талантите, компетентностите и

Read More »
Европейско финансиране

Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци

Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци Ако сте навършили 17 години, значи вече сте допустими за участие в Европейския корпус

Read More »