Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Отворена покана „Европейско сътрудничество“ по програма „Творческа Европа“

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е

Read More »
Европейско финансиране

Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в медиите

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CONNECT) на ЕК представя Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в

Read More »
Европейско финансиране

Програмите за трансгранично сътрудничество с инициатива за доброволчество за млади хора

Инициативата „Interreg Volunteer Youth“ (IVY) представлява уникална възможност за млади хора, които искат да окажат влияние върху света, в който живеем, като подкрепят действия за

Read More »
Европейско финансиране

Политиката на сближаване в България: Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 е одобрена

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход,

Read More »
Европейско финансиране

NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

възстановяване и устойчивост. Те обхващат важни първи стъпки в реформите и инвестициите за декарбонизация на енергийния сектор, широкомащабното внедряване на цифрова инфраструктура, реформиране на съдебната

Read More »
Европейско финансиране

Обявена е поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г.

Европейската комисия даде ход на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+“ увеличава подкрепата

Read More »
Европейско финансиране

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 26 януари 2023 г.

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности относно

Read More »
Европейско финансиране

Трета покана по Фонда за иновации на ЕС за мащабни проекти е вече отворена

Комисията инвестира 3 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии, за да постигне ангажиментите по REPowerEU и да ускори енергийната независимост на Европа от

Read More »
Европейско финансиране

Отворена е процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Отворена е процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Целта на процедурата е да

Read More »
Европейско финансиране

Покана за представяне на предложения за иновативни проекти в градовете на стойност 50 милиона евро

Европейската инициатива за градовете стартира днес покана за представяне на предложения за проекти на стойност 50 милиона евро в подкрепа на градските иновации и на капацитета

Read More »