Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Конкурс „Co-Development“ по програма „Творческа Европа“ – активна

Програма „Творческа Европа“ Подпрограма: МЕДИА Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-CODEV Краен срок за кандидатстване: 17/11/2021 18:00 Едни от основните приоритети на подпрограма МЕДИА са: Подкрепа на талантите, компетентностите и

Read More »
Европейско финансиране

Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци

Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци Ако сте навършили 17 години, значи вече сте допустими за участие в Европейския корпус

Read More »
Европейско финансиране

Европа за гражданите – затворена

Европа за гражданите – отворени покани Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ предоставя възможност за подаване на проектни предложения по 6 отворени покани в момента,

Read More »
Европейско финансиране

Превод и разпространение на европейска художествена литература 2021 – затворена

Подпрограма: Култура Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-LIT Краен срок: 30/09/2021 18:00 Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на

Read More »
Европейско финансиране

Покана „Европейски мрежи“ Творческа Европа – затворена

ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ 2021 Подпрограма: Култура Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-NET Краен срок: 26/08/2021 18:00 Направлението предлага финансова помощ, подпомагаща устойчивото развитие на европейски творчески и културни

Read More »
Европейско финансиране

Мини пакет за развитие, подпрограма „МЕДИА“ – затворена

МИНИ ПАКЕТ ЗА РАЗВИТИЕ Подпрограма: МЕДИА Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE Краен срок: 12/08/2021 18:00 Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски

Read More »
Европейско финансиране

Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС – затворена

Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС Европейската комисия публикува четири нови покани за представяне на предложения,

Read More »
Европейско финансиране

Първата покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE 2021 е отворена с над 580 милиона евро на разположение

Първата покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE 2021 е отворена с над 580 милиона евро на разположение, за да ви помогне да

Read More »