Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Покана за представяне на предложения за 2021 г. Многонационални програми – затворена

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 г. – МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства от ЕС за действия в областта

Read More »
Европейско финансиране

Процедура за прием на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. – затворена

Процедура за прием на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование

Read More »
Европейско финансиране

Покана за представяне на предложения № EACEA-52/2019 по програма „Европа за гражданите“ – затворена

Покана за представяне на предложения № EACEA-52/2019 по програма „Европа за гражданите“ — безвъзмездни средства за действия за 2020 г. (2019/C 420/09) Настоящата покана за

Read More »