Новини

Новини

Социална Европа: По-прозрачни и предвидими условия на труд за работниците в ЕС.

Днес изтича срокът, в който държавите — членки на ЕС, трябваше да транспонират Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в националното законодателство. Директивата предвижда по-широки

Прочети повече »
Новини

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на

Прочети повече »
Новини

Изявление на председателя на Европейската комисия след политическото споразумение по Регламента на Съвета относно координирани мерки за намаляване на потреблението на газ

Днес ЕС предприе решителна стъпка, за да се изправи срещу заплахата от пълно прекъсване на газа от страна на Путин. Решително приветствам одобрението от страна

Прочети повече »
Новини

„Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети“: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от

Прочети повече »
Новини

Европейската комисия предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ

Прочети повече »
Новини

ЕС укрепва европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки

Европейската комисия прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Акт за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки за

Прочети повече »
Новини

Прилагане правото на ЕС: Отстояване на правата, основните свободи и върховенството на закона

Европейската комисия прие своя годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. В доклада са очертани действията по правоприлагане, които Комисията е предприела

Прочети повече »
Новини

Доклад на ЕК: Младите са най-силно засегнати от загубата на работни места поради кризата с COVID-19

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, според заключенията в публикувания преглед „Заетостта

Прочети повече »