Новини

Европейско финансиране

Отворена е общата покана за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ за 2022

С приемането на годишната работна програма за 2022 г., Европейската комисия обяви поканите за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2022 г. С увеличен бюджет

Прочети повече »
Европейско финансиране

Европейската комисия стартира Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране за

Прочети повече »
Новини

Европейски корпус за солидарност: над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г.

Европейската комисия обяви, че е отворена покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност

Прочети повече »
Новини

Европейската комисия приветства споразумението относно годишния бюджет на ЕС за 2022 г.

В понеделник вечерта Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха неформално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022

Прочети повече »
Новини

Европейската комисия обяви, че ще инвестира почти 2 милиарда евро от Програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход“

Комисията прие три работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране в размер на

Прочети повече »
Новини

On the Green Track – инициатива на ЕС за младежи, свързана с опазването на природата и биоразнообразието

On the Green Track е кампания на Европейския съюз, свързана с биоразнообразието и природата за млади хора, организирана в сътрудничество с Глобалната младежка мрежа за

Прочети повече »