Новини

Новини

Членовете на ЕП гласуват за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване

Членовете на ЕП гласуват за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване • Механизмът за възстановяване и устойчивост като ефективен инструмент за осигуряване

Прочети повече »
Новини

Плащания: Комисията предлага ускоряване на въвеждането на незабавните плащания в евро

Комисията прие законодателно предложение, съгласно което незабавните плащания в евро трябва да бъдат на разположение за всички граждани и предприятия, притежаващи банкова сметка в държавите

Прочети повече »
Новини

NextGenerationEU: Европейската комисия одобрява положителната предварителна оценка на искането на България за отпускане на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Днес Европейската комисия одобри положителната предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма

Прочети повече »
Европейско финансиране

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 26 януари 2023 г.

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности относно

Прочети повече »
Европейско финансиране

Трета покана по Фонда за иновации на ЕС за мащабни проекти е вече отворена

Комисията инвестира 3 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии, за да постигне ангажиментите по REPowerEU и да ускори енергийната независимост на Европа от

Прочети повече »
Новини

Европейските награди за наследство / наградите Europa Nostra 2023 са отворени за кандидатстване!

Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности вече имат нов шанс да бъдат признати за

Прочети повече »
Новини

Превозни средства с нулеви емисии: първото споразумение по пакета „Подготвени за цел 55“ ще сложи край на продажбата на нови автомобили с емисии на CO2 в Европа до 2035 г.

Европейската комисия приветства постигнатото миналата нощ споразумение между Европейския парламент и Съвета, с което се гарантира, че до 2035 г. всички нови леки и лекотоварни

Прочети повече »
Новини

Европейската комисия предлага нови правила за подобряване на качеството на въздуха и водите

Европейската комисия предлага по-строги правила относно замърсителите на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води и пречистването на градските отпадъчни води. Чистият въздух и вода са

Прочети повече »