Европейски зелен пакт

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ    Европейският зелен пакт е пътната карта на държавите от ЕС за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Това ще стане като превърнем климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката и направим така, че преходът да е справедлив и приобщаващ за всички.   Ето защо, Европейският съюз си […]

Европа за гражданите

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027, съчетан с NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа. В новия […]