Честит рожден ден, Еразъм+!!

Честит рожден ден, Еразъм+!!
Тъй като празненствата за 30-годишнината от Еразъм завършват днес, Европейската комисия публикува доклад за постиженията на програмата "Еразмус +" през 2016 г. Докладът "Erasmus +" от 2016 г. потвърждава ключовата роля на програмата за изграждането на по-устойчива Европа, обединена около общите европейски ценности. С 7.5% увеличение на бюджета "Еразмус" в сравнение с предходната година, ЕС инвестира рекордните 2.27 милиарда евро, за да подкрепи 725 000 европейски граждани с безвъзмездни средства за мобилност за обучение, работа или доброволчестване в чужбина. Това са повече от 2 милиона участници от 2014 г. насам. През 2016 г. 21 000 проекта са получили финансиране, включващо 79 000 образователни, обучителни и младежки организации – с 15% повече проекти, отколкото през 2015 г. Комисарят по образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврасич, заяви: "Еразъм + вече е достигнал средата точка от своето седемгодишно пътуване. Аз съм горд да видя как програмата е действала като двигател за единството в Европа, допринасяйки за устойчивостта на нашето общество. Еразъм + мобилност развива умения и компетенции и засилва европейската идентичност, която допълва и обогатява националните и регионалните идентичности. Ето защо ние насърчихме еврипейските лидери по пвреме на Срещата на върха в Гьотеборг на 17 ноември, да работят за постигане на европейско образователно пространство и мобилността да стане реалност за всички до 2025 г., като се удвои броят на участниците в "Еразъм +" и се достигне до хората, които са в неравностойно положение. " Докладът показва, че програмата "Еразмус +" е на път да постигне целта си за подпомагане на 3,7% от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. Той също така показва, че програмата има потенциала да допринесе за мобилността, докато се учи норма – от Комисията в своето съобщение "Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура", обсъдено от лидерите на ЕС на работен обяд в Гьотеборг, 17 ноември. През учебната 2015/2016 година "Еразмус +" позволи на висшите учебни заведения да изпращат и посрещат 330 000 студенти и персонал, включително 26 000 от и към партньорски държави. Франция, Германия и Испания бяха първите три страни по отношение на изпращането на студенти и персонал, докато Испания, Германия и Обединеното кралство бяха трите най-популярни дестинации. Докладът, публикуван днес, също показва как Еразъм + допринесе за отговор на по-широките социални предизвикателства през 2016 г. Това включва действия за насърчаване на социалното приобщаване и гарантиране, че младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни компетенции и се научават да мислят критично. Това включва например: през 2016 г. 200 милиона евро от програмата "Еразъм +" подкрепиха 1 200 проекта за сътрудничество, насочени към насърчаване на толерантността, недискриминацията и социалното приобщаване. Секторът на младежта с проекти, насочени към бежанци, търсещи убежище и мигранти, беше особено активен в тази област. Беше открита специална покана за представяне на предложения (13 млн. EUR) за разработване на политики и стратегии за предотвратяване на радикализацията на насилие и насърчаване на включването на обучаващи се в неравностойно положение, включително хора от мигрантски произход. Поканата финансира 35 проекта, включващи 245 организации. Публикуването на доклада съвпада със затварянето на кампанията за отбелязване на 30-годишнината от програмата "Еразъм" и представянето на Декларацията "Generation Erasmus +" относно бъдещето на "Еразмус +". През 2017 г. повече от 750 000 души взеха участие в над 1 900 събития в 44 държави, за да отпразнуват и обсъдят бъдещето на "Еразъм +". 65 000 статии по програмата бяха публикувани и разпространени над два милиона пъти в социалните медии, достигайки над 90 милиона души. Новото приложение за мобилни устройства Erasmus +, стартирано през юни 2017 г., вече е било изтеглено повече от 22 000 пъти. В Гьотеборг председателят Юнкер покани лидерите на ЕС да удвоят до 2025 г. броя на младите хора в ЕС, участващи в програмата "Еразмус +", което ще изисква бюджет от 29,4 милиарда евро за периода 2021-2027 г. По време на срещата си лидерите на ЕС постигнаха съгласие да засилят мобилността и обмена, включително чрез значително подсилена, приобщаваща и разширена програма "Еразмус +" за всички категории обучаващи се. Комисията също така прикани "Еразмус + Поколоението" да се включи в дебата и да създаде онлайн срещата за срещи "Еразмус +". Обсъждането им доведе до 30 препоръки за това как да се направи по-голяма програма "Еразмус +" с по-голямо въздействие върху бъдещето на Европа. Декларацията, съставена от програмата "Еразмус +", ще бъде официално представена и обсъдена днес по време на заключителното събитие на годишната кампания. Нека си припомним какво е Еразъ+: Еразъм + и неговите предшественици са сред най-успешните програми на Европейския съюз. В продължение на три десетилетия те предлагат възможности за придобиване на нови преживявания по-специално за младите хора и възможност да разширят хоризонтите си, като отидат в чужбина. Това, което започна като скромна схема за мобилност на студентите от висшето образование през 1987 г. – само 3200 студенти през първата година – се превърна в водеща програма, която се възползва от около 300 000 студенти за висше образование годишно. Настоящата програма "Еразъм +", която обхваща периода 2014-2020 г., има бюджет от 14,7 милиарда евро и ще предостави възможност на 3,7% от младите хора в ЕС да учат, да се обучават, да получат трудов стаж и да работят доброволно в чужбина (т.е. периода). Географският обхват на програмата се разшири от 11 държави през 1987 г. на 33 понастоящем (всички 28 държави-членки на ЕС, както и Турция, Бивша югославска република Македония, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Програмата е отворена и за страните партньори по целия свят.
Източник: Европейска комисия