Четири информационни кампании в област Видин осъществи център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин

Четири информационни кампании в област Видин осъществи център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин
Център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин проведе четири информационни кампании в областта. Местата, които посети бяха: Белоградчик на 08 юни (вторник), Ново село на 09 юни (сряда), Кула на 10 юни (четвъртък) и Дунавци на 11 юни (петък). Кампаниите бяха съчетани с фолклорна програма организирана съвместно с читалищата и общините. Целта на мероприятията бе да се достигне до по-голяма аудитория на областно ниво и да се информират жителите за: дейността на ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин, за ролята на Европейски съюз за гражданите, за региона, за правата ни в ЕС, възможностите, които има, както  и експертите бяха там, за да дават безплатни консултации и отговарят на въпроси на гражданите. Във всяко населено място имаше организирана викторина с въпроси, които представляваха популярни за ЕС факти. Също така осигурихме безплатни печатни информационни материали за дейността на ЕС в различни сфери. В Белоградчик кампанията бе съпътствана с много музика и награждаване на учениците от СУ „Христо Ботев“ за участиети им в Симулация на Съвета на ЕС и състезание „Опознай ЕС“. В Ново село кампанията бе съпътствана от фолклорна програма на местното читалише, които изнесоха техен пълен концерт с автентични песни и танци на самодейците от всички възрасти. В Кула кампанията също протече паралелно с фолклорни танци на младежите от читалише „Възраждане“, а в Дунавци благодарение на кметството и читалище „Феникс“ имахме възможността да четем книжки на малките ученици като ги запознахме с различни начини да спестяват енергия и помагат за предпазване на околната среда.