Членовете на ЕП подкрепят целта за нулеви емисии за леки автомобили и микробуси през 2035 г.

Парламентът подкрепи преразгледаните стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“

На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Подготвени за цел 55“, Комисията представи законодателно предложение за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г., да осигури ползи за гражданите чрез по-широко внедряване на превозни средства с нулеви емисии (по-добро качество на въздуха, икономии на енергия и по-ниски разходи за притежаване на превозно средство), както и да стимулира иновациите в технологиите с нулеви емисии.
При гласуване в пленарна зала в сряда (08.06.2022г.), членовете на ЕП приеха позицията си относно предложените правила за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили с 339 гласа „за“, 249 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.
Евродепутатите подкрепят предложението на Комисията за постигане на пътна мобилност с нулеви емисии до 2035 г. Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. ще бъдат определени на 55 % за леките автомобили и 50 % за микробусите.
Допълнителна информация за предложените от Парламента мерки може да бъде намерена тук.
Източник: Европейски парламент