Инициативата на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – CITIZENV се състоя във Видин

Инициативата на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – CITIZENV се състоя във Видин
Инициативата на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия – CITIZENV се състоя на 20 май 2019 в Информационен център Европа Директно – Видин. Тази инициатива се случи под формата на граждански диалог. Фокусът на събитието беше как новото поколение европейци си представят бъдещето по отношение на околната среда. Младежите от Видин размишляваха върху пет важни теми заедно със служител на Европейската комисия, както и обсъждаха бъдещите приоритети на политиката на ЕС в областта на околната среда, както с оглед изтичането (и оценката) на Седмата програма за действие в областта на околната среда, така и разработването на новите приоритети на Комисията. CITIZENV акумулира отношението, притесненията и идеите на младите хора: годината на европейските избори наистина е добра възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда и за обмисляне на нейното бъдеще. Европа се състои от всеки един от нас и от младите граждани предоставиха на Комисията ценна обратна връзка за бъдещите политически приоритети в областта на околната среда.