За повече яснота за туризма по време на кризата с COVID-19 настояват евродепутати

За повече яснота за туризма по време на кризата с COVID-19 настояват евродепутати

Eвродепутати искат яснота за туризма по време на кризата с COVID-19. Мнозина от евродепутатите, които реагираха положително на пакета Транспорт и Туризъм, предложен от Комисията, настояват за по-конкретни действия и финансова подкрепа преди летните ваканции. Във връзка с насоките на Европейската комисия за безопасно възобновяване на пътуванията и за отваряне на туристическия бизнес, членовете на ЕП подчертаха необходимостта от възстановяване на доверието в безопасното пътуване чрез допълнителни конкретни мерки, тъй като настоящата ситуация остава несигурна, въпреки предложения пакет. Комисията обяви, че след няколко седмици ще бъде достъпен уебсайт с информация за безопасна почивка.

Много от членовете на ЕП повдигнаха въпроса за големите загуби на работни места и риска от фалити в сектора. Коментира се липсата на конкретна помощ и специална краткосрочна финансова подкрепа, както и необходимостта от дългосрочен бюджетен ред. Във връзка с многото въпроси относно безопасното възобновяване на въздушния туризъм в ЕС, Комисията изтъкна, че сътрудничеството между държавите членки се е подобрило. Премахването на ограниченията за пътуване, включително отварянето на границите, трябва да се основава на зададени критерии и строги здравни протоколи. Комисията насърчава държавите членки да въведат схеми за сертифициране за безопасно пътуване. Подобно действие на ниво ЕС обаче няма да бъде осъществимо преди лятото.

Членовете на ЕП изтъкнаха, че правилата за възстановяване на разходите се пренебрегват твърде често в различни държави членки. Комисията увери евродепутатите, че те следят проблема отблизо и пътниците запазват правото си на парично възстановяване на разходите. Планират се отделни дискусии в комисията по транспорт по въпроси, свързани с бюджета и дългосрочните планове за възстановяване за сектора. 

Източник: Европейски парламент