Хуманитарни дейности: Нови перспективи по отношение на затрудненото от пандемията от COVID-19 предоставяне на хуманитарна помощ на ЕС по света

Хуманитарни дейности: Нови перспективи по отношение на затрудненото от пандемията от COVID-19 предоставяне на хуманитарна помощ на ЕС по света
 
Европейската комисия предложи да се засили глобалното въздействие на хуманитарните дейности на Европейския съюз с цел удовлетворяването на значително нарастващите хуманитарни нужди, които пандемията от COVID-19 изостря. В съобщението се предлагат редица ключови действия за ускоряване на предоставянето на хуманитарна помощ чрез разширяване на ресурсната база, подкрепа за по-благоприятна среда за хуманитарните партньори и преодоляване на първопричините за кризите чрез подход „Екип Европа“. С него се подчертава подновеният акцент върху международното хуманитарно право (МХП) и също така се цели справянето с драматичните хуманитарни последици от изменението на климата.

 
ЕС ще създаде нов капацитет за европейски хуманитарни действия, за да се намесва пряко в хуманитарни кризи, когато традиционните механизми за предоставяне на хуманитарна помощ чрез партньорите на ЕС или техният капацитет може да са неефективни или недостатъчни. Целта е да се улесни логистиката, включително транспорта, да се даде възможност за обединяване на ресурси и да се улесни тяхното разполагане на място.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Европейска комисия