Европейската комисия удължава механизма за прозрачност и разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19

Европейската комисия удължава механизма за прозрачност и разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19
 
Европейската комисия удължи до края на юни механизма за прозрачност и разрешения за износ на ваксини срещу Ковид-19. Това е следствие от постоянното забавяне на някои от доставките на ваксини за ЕС.
ЕС продължава да бъде водещият доставчик на ваксини по света. Шест седмици след стартирането на този механизъм са удовлетворени 249 искания за износ към 31 различни страни за общо 34 090 267 дози, тъй като те не застрашават договорните ангажименти между ЕС и производителите на ваксини. Само една заявка за износ не беше удовлетворена. Основните дестинации за износ включват Обединеното кралство (с приблизително 9,1 милиона дози), Канада (3,9 милиона), Мексико (3,1 милиона), Япония (2,7 милиона), Саудитска Арабия (1,4 милиона), Хонконг (1,3 милиона), Сингапур ( 1 милион), САЩ (1 милион), Чили (0,9 милиона) и Малайзия (0,8 милиона).
 
Този механизъм за разрешаване на износ се прилага само за износ от компании, с които ЕС е сключил предварителни споразумения за закупуване (ПСЗ). Тези ПСЗ ангажират производителите на ваксини да доставят на държавите-членки на ЕС предварително уговорен брой ваксини. Механизмът предвижда разрешения за износ на ваксини COVID-19 извън ЕС.
 
Първоначално въведен на 30 януари 2021 г. и със срок, който продължава до 12 март 2021 г., новият регламент удължава продължителността на този механизъм до края на юни 2021 г. Новият регламент също опростява процедурата, като позволява групирането на износа до различни крайни получатели в една и съща държава в една единствена заявка. Той също така внася яснота, като идентифицира митническите кодове за активните вещества, обхванати от мярката.
 
Тази мярка е целенасочена, пропорционална, прозрачна и временна. Той напълно съответства на международните ангажименти на ЕС в рамките на Световната търговска организация и Г-20 и е в съответствие с това, което ЕС предложи в контекста на Инициативата за търговия и здраве на СТО. Ангажиран с международна солидарност, ЕС изключи от този механизъм доставките на ваксини за хуманитарна помощ или доставките, предназначени за държави по линия на механизма COVAX, както и доставки до съседни държави.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудио-визуална служба на ЕК