Свободно движение в ЕС въпреки COVID-19

Днес Парламентът прие преговорната си позиция по предложението за удостоверение, което осигурява правото на свободно пътуване в Европа по време на пандемията. Членовете не ЕП се съгласиха, че новото “Удостоверение на ЕС за COVID-19” ще бъде в сила за период не по – дълъг от 12 месеца. 

Пътуващите лица могат да покажат документ в цифров или хартиен носител, който ще свидетелства за ваксинация срещу коронавирус или, като алтернатива, че лицето е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е възстановило от инфекцията. Въпреки това, депутатите казват, че това удостоверение няма да служи като документ за пътуване, нито ще се превърне в предварително условие за упражняване на правото на свободно движение.

Това законодателно предложение беше прието с 540 гласа “за”, 119 гласа “против” и 31 гласа “въздържал се”. Гласуването се състоя в сряда, а резултатите бяха обявени в четвъртък /29.04/ сутринта. Целта е да се стигне до споразумение преди летния туристически сезон, когато процентът на пътуващи ще се покачи значително. Предложението обхваща всички граждани на ЕС.

Парламенът подчерта, че притежателите на удостоверението няма да подлежат на допълнителни ограничения за пътувания (карантина, самоизолация, тестване). Също така, за да се избегне дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, държавите от ЕС следва да “гарантират универсално, достъпно, навременно и безплатно тестване”.

Важно е да се спомене, че Парламентът и удостоверението, което бе съгласувано, ще работи успоредно с всякакви инициативи, създадени от държавите членки.

Гореспоменатите удостоверения ще бъдат проверявани с цел предотвратяване на измами и фалшифициране. Личните данни получени от удостоверенията не могат да се съхраняват в приемащите държавите членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС. Списъкът с лицата, които ще получават и обработват личните данни ще бъде публичен, за да може гражданите свободно да упражняват правата си за защита на данните.

Последното нещо, което беше обсъдено от евродепутатите е производството на ваксини. Те трябва да бъдат произвеждани в голям мащаб, да са на приемливи цени и да се разпределят в целия свят. Депутатите проявяват загриженост относто сериозни проблеми, причинени от компаниите, които не спазват графиците за производство и доставка.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210422IPR02606/udostoverenieto-na-es-za-covid-19-triabva-da-ulesniava-svobodnoto-dvizhenie