Център „Европа Директно-Видин“ представи програма „Еразъм +“ пред младежи

На 28 април 2017г., в гр. Видин в Регионална бибилиотека "Михалаки Георгиев"се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществи от Информационен център „Европа Директно – Видин“ съвместно със Сдружение „Активно общество“. На него присъстваха младежи, младежки организации, представители на местни институции. 
По време на информационната среща бе представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент се постави върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието се проведе от Павла Цветкова, която има дългогодишен опит в младежка организация и е консултата в Европа Директно – Видин. На срещата присъства г-жа Таня Тодорова – експерт в Дирекция Бюро по труда – Видин, председателя на Сдружение "Активно общество" – Радослав Георгиев, участник в Еразъм+ проекти – Емил Иванов. 
Всички те рзказаха за опита си с програмата Еразъм+ от гледна точка на участие, партньорство, изпълнение на проекти, добри практики, младежки обмени. Павла Цветкова разсясни всички Ключови дейности по Прогррамата и кой може да участва в тях. 
Подобни събития се организират и от други информационни центрове в страната и чужбина във връзка с 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Днес тя е най най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи.