Център “Европа Директно-Видин” проведе своята традиционна годишна кампания за ползите от членството на България в ЕС

Център "Европа Директно-Видин" проведе своята традиционна годишна кампания за ползите от членството на България в ЕС

На 8 и 9 септември център "Европа Директно – Видин“ проведе за пети пореде път своята традиционна информационна кампания под надслов: «Ползите от членството в Европейския съюз и предстоящото присъединяване на България към еврозоната». Кампанията беше посветена на теми, свързани с Европейския съюз, ползите от въвеждането на еврото и предстоящото присъединяване на България към еврозоната. Събитието се проведе в селата Чупрене, Горни Лом, Долни Лом и Ружинци. Посетителите имаха възможност да задават своите въпроси за Съюза, ползите от въвеждането на еврото и от членството на България в Съюза. На участниците бяха раздадени множество награди, рекламни материали и публикации, разясняващи въпроси, свързани с ЕС.