Данни за пътната безопасност в ЕС през 2022 година

Европейската комисия публикува предварителни данни за смъртните случаи по пътищата през 2022 г. През изминалата година при пътнотранспортни произшествия са загинали около 20 600 души: в сравнение с 2021 г. това е увеличение с 3 % и се дължи на факта, че движението възстанови равнищата си след пандемията от COVID-19. В сравнение с предпандемичната 2019 г. обаче смъртните случаи са с 2000 по-малко (–10 %). Целта на ЕС и ООН е до 2030 г. броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия да бъде намален наполовина. 

Общото подреждане на държавите в ЕС по брой на смъртните случаи не се е променило значително в сравнение с периода преди пандемията — през 2022 г. най-безопасни са били пътищата в Швеция и Дания (съответно 21 и 26 смъртни случая на един милион жители), докато броят на жертвите на пътнотранспортни произшествия е най-голям в Румъния и България (съответно 86 и 78 на един милион жители). Средната стойност за ЕС е 46 смъртни случая на един милион жители. 

Източник: Европейска комисия